Trung Nguyên Kiếm Khách (Phần 2)

The Righteous Guards Ii / Nghĩa Bạc Vân Thiên (1996) ()

Nội dung phim

Trung Nguyên Kiếm Khách (Phần 2), The Righteous Guards Ii / Nghĩa Bạc Vân Thiên (1996)

Tiếp theo phần 1, phần hai tam tiểu thư Triệu Yến Linh cùng đoàn hộ tống huyết thư lên kinh thành vạch trần cha con nghiêm tung. Họ sẽ phải đối đầu với thiết y vệ và đưng sau thiết y vệ là người có võ công cao cường nhất. Họ sẽ đương đầu ra sao và liệu có tới được kinh thành trình huyết thư cho hoàng thượng. Ở phần 2 này nhân vật nữ chính Triệu Yến Linh sẽ không còn là Dương Lệ Thanh mà là Thiên Tâm. Triệu Yến Linh sẽ tiếp tục cùng Trung Nguyên Tiêu Cục trải qua sóng gió giang hồ.

Đón xem tại mới tại xemphimtvb.com

Trung Nguyên Kiếm Khách (Phần 2) - The Righteous Guards Ii / Nghĩa Bạc Vân Thiên (1996) ()