Ngân Hồ Về Đêm

The Silver Tycoon (1993) ()

Nội dung phim

Ngân Hồ Về Đêm, The Silver Tycoon (1993)

Vào năm 1949, Thượng Hải rất hỗn loạn. Phú thương ngành bách hòa Đoàn Tường trên đường đào vọng tới Hong Kong, tài sản bị người chủ Đoàn Kỳ và Tổng Học Lễ cướp hết. Sau khi Tống Học Lễ trờ thành triệu phú Hong Kong, y lấy hôn thê của Đoàn Tường là Lương Tiết làm vợ. Đoàn Tường đau hận trong lòng và thề trả mối thù này với Tống Học Lễ.

Đón xem tại mới tại xemphimtvb.com

Ngân Hồ Về Đêm - The Silver Tycoon (1993) ()